U3P File

? Cách mở file .U3P? Những phần mềm mở file .U3P và sửa file lỗi. Convert Zip U3P file sang định dạng khác.

.U3P File Extension

   
File name U3P File
File Type U3 Smart Application
Nhà phát triển SanDisk
Phân loại Executable Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .U3P là file gì?

U3P là Executable Files - U3 Smart Application, dưới định dạng Zip được phát triển bởi SanDisk.

Một tập tin U3P là một ứng dụng di động được lưu trữ trên một U3 Smart Drive, một loại đặc biệt của ổ đĩa flash USB bao gồm U3 Launchpad nền tảng. Nó chứa thực thi chương trình và dữ liệu cấu hình. file U3P cho phép một chương trình được chạy từ ổ đĩa flash trên bất kỳ máy tính Windows và có thể cài đặt một số tập tin trên máy tính cục bộ nếu cần thiết.

What is a U3P file?

A U3P file is a portable application stored on a U3 Smart Drive, a special type of USB flash drive that includes the U3 Launchpad platform. It contains program executables and configuration data. U3P files enable a program to be run from the flash drive on any Windows computer and may install some files on the local computer if needed.

Cách mở .U3P file

Để mở file .U3P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .U3P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .U3P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .U3P do người dùng đóng góp.

  • 7-zip
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24

Chuyển đổi file .U3P

File .U3P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *