UASSET File

? Cách mở file .UASSET? Những phần mềm mở file .UASSET và sửa file lỗi. Convert N/A UASSET file sang định dạng khác.

.UASSET File Extension

   
File name UASSET File
File Type Unreal Asset File
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (29 Bình chọn)

File .UASSET là file gì?

UASSET là Game Files - Unreal Asset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Epic Games.

tập tin tài sản được sử dụng bởi UnrealEd, một biên tập viên cấp Unreal mà đi kèm với công nghệ Unreal Engine; chứa một tài sản, chẳng hạn như một cấp độ, các tài liệu, hoạt hình, âm thanh, hoặc hệ thống hạt được sử dụng trong các trò chơi Unreal Engine.

What is a UASSET file?

Asset file used by UnrealEd, an Unreal level editor that comes with Unreal Engine; contains an asset, such as a level, material, animation, sound, or particle system used in the Unreal Engine game.

Cách mở .UASSET file

Để mở file .UASSET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UASSET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UASSET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UASSET do người dùng đóng góp.

  • Epic Games UnrealEd

Chuyển đổi file .UASSET

File .UASSET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *