UB File

? Cách mở file .UB? Những phần mềm mở file .UB và sửa file lỗi. Convert N/A UB file sang định dạng khác.

.UB File Extension

   
File name UB File
File Type Unsigned Byte Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .UB là file gì?

UB là Audio Files - Unsigned Byte Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng tập tin âm thanh không nén được sử dụng bởi hệ thống Amiga và Q40; chứa liệu, unsigned 8-bit (1 byte) dữ liệu âm thanh; mã hóa sử dụng xung Code Modulation (PCM), một phương pháp tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu âm thanh analog ở dạng kỹ thuật số.

What is a UB file?

Uncompressed audio file format used by Amiga and Q40 systems; contains raw, unsigned 8-bit (1 byte) audio data; encoded using Pulse Code Modulation (PCM), a standard method of encoding analog audio signals in digital form.

Cách mở .UB file

Để mở file .UB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UB do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UB

File .UB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *