UBJ File

? Cách mở file .UBJ? Những phần mềm mở file .UBJ và sửa file lỗi. Convert Binary UBJ file sang định dạng khác.

.UBJ File Extension

   
File name UBJ File
File Type Universal Binary JSON File
Nhà phát triển The Buzz Media
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .UBJ là file gì?

UBJ là Data Files - Universal Binary JSON File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Buzz Media.

Tập tin được tạo ra trong định dạng Universal Binary JSON (UBJ), một định dạng trao đổi dữ liệu được phát triển bởi Các Buzz Truyền thông; cửa hàng .json dữ liệu bằng cách sử dụng biểu diễn nhị phân chứ không phải là định dạng văn bản gốc của nó; cho phép dữ liệu được chuyển giao trong một định dạng nhỏ gọn hơn.

What is a UBJ file?

File created in the Universal Binary JSON (UBJ) format, a data interchange format developed by The Buzz Media; stores .JSON data using a binary representation rather than its native text format; allows data to be transferred in a more compact format.

Cách mở .UBJ file

Để mở file .UBJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UBJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UBJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UBJ do người dùng đóng góp.

  • simpleubjson
  • Universal Binary JSON Java Library
  • Universal Binary JSON Java Library
  • Ubjson.NET
  • node-ubjson

Chuyển đổi file .UBJ

File .UBJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *