UCCAPILOG File

? Cách mở file .UCCAPILOG? Những phần mềm mở file .UCCAPILOG và sửa file lỗi. Convert Binary UCCAPILOG file sang định dạng khác.

.UCCAPILOG File Extension

   
File name UCCAPILOG File
File Type Microsoft UCC API Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .UCCAPILOG là file gì?

UCCAPILOG là Data Files - Microsoft UCC API Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi chương trình Microsoft sử dụng Client API Unified Communications Microsoft (UCCAPI); chứa xử lý sự cố và thông tin gỡ lỗi mà các bản ghi hiệu suất của một chương trình UCCAPI; có thể được nối với dữ liệu mới trong thời gian thực hiện chương trình.

What is a UCCAPILOG file?

Log file created by Microsoft programs that use the Microsoft Unified Communications Client API (UCCAPI); contains troubleshooting and debugging information that logs the performance of a UCCAPI program; may be appended with new data during program execution.

Cách mở .UCCAPILOG file

Để mở file .UCCAPILOG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UCCAPILOG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UCCAPILOG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UCCAPILOG do người dùng đóng góp.

  • WindowsR Internet Explorer
  • Nero Burning ROM
  • Nero Burning ROM
  • Photo Gallery
  • Movie Maker
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UCCAPILOG

File .UCCAPILOG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *