UCF File

? Cách mở file .UCF? Những phần mềm mở file .UCF và sửa file lỗi. Convert Binary UCF file sang định dạng khác.

.UCF File Extension

   
File name UCF File
File Type WebEx Media File
Nhà phát triển Cisco Systems
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (20 Bình chọn)

File .UCF là file gì?

UCF là Web Files - WebEx Media File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cisco Systems.

Tập tin được sử dụng bởi WebEx, một điện thoại và hội nghị truyền hình trực tuyến chương trình; chứa video, âm thanh, file Flash, trang web, và ghi WebEx .WRF; sử dụng để giao tiếp nội dung đa phương tiện trong các buổi họp trực tuyến; viết tắt của "Universal Communications Format".

What is a UCF file?

File used by WebEx, an online phone and video conferencing program; contains video, audio, Flash files, Web pages, and WebEx .WRF recordings; used for communicating rich media content during online conferences; stands for "Universal Communications Format".

Cách mở .UCF file

Để mở file .UCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UCF do người dùng đóng góp.

  • Cisco WebEx Universal Communications Toolkit
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OpenOffice.org Base
  • sakura editor
  • KEYENCE WAVE LOGGER PRO
  • KEYENCE WAVE LOGGER PRO

Chuyển đổi file .UCF

File .UCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *