UEA File

? Cách mở file .UEA? Những phần mềm mở file .UEA và sửa file lỗi. Convert Binary UEA file sang định dạng khác.

.UEA File Extension

   
File name UEA File
File Type Protector Suite QL Encrypted Archive
Nhà phát triển AuthenTec
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .UEA là file gì?

UEA là Encoded Files - Protector Suite QL Encrypted Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AuthenTec.

Lưu trữ được tạo ra bởi Protector Suite QL (psql), một chương trình mà đóng chặt các file cá nhân sử dụng công nghệ vân tay; cửa hàng tập tin người dùng và mã hóa chúng với dấu vân tay của người sử dụng, được thu thập từ một thiết bị cảm biến gắn vào máy tính.

What is a UEA file?

Archive created by Protector Suite QL (PSQL), a program that secures personal files using fingerprint technology; stores user files and encrypts them with the user's fingerprint, which is collected from a sensor device attached to the computer.

Cách mở .UEA file

Để mở file .UEA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UEA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UEA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UEA do người dùng đóng góp.

  • AuthenTec Protector Suite QL

Chuyển đổi file .UEA

File .UEA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *