UFO File

? Cách mở file .UFO? Những phần mềm mở file .UFO và sửa file lỗi. Convert Binary UFO file sang định dạng khác.

.UFO File Extension

   
File name UFO File
File Type 1Ulead File Object
Nhà phát triển Ulead
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (21 Bình chọn)

File .UFO là file gì?

UFO là Raster Image Files - 1Ulead File Object, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ulead.

hình ảnh raster chủ yếu được tạo ra bởi Ulead PhotoImpact (nay Corel PhotoImpact), mà còn được công nhận bởi các ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video khác được phát triển bởi Ulead; có thể bao gồm nhiều lớp chỉnh sửa, tương tự như một tài liệu Photoshop (PSD).

What is a UFO file?

Raster image primarily created by Ulead PhotoImpact (now Corel PhotoImpact), but also recognized by other photo and video editing applications developed by Ulead; may include multiple editing layers, similar to a Photoshop (.PSD) document.

Cách mở .UFO file

Để mở file .UFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UFO do người dùng đóng góp.

  • Binary Soft UniView
  • Corel PhotoImpact X3
  • Corel PhotoImpact X3
  • Ulead Photo Explorer
  • Snes9X SNES Emulator
  • Ulead PhotoImpact
  • Ulead PhotoImpact

Chuyển đổi file .UFO

File .UFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *