UFR File

? Cách mở file .UFR? Những phần mềm mở file .UFR và sửa file lỗi. Convert Binary UFR file sang định dạng khác.

.UFR File Extension

   
File name UFR File
File Type 1Ultra Fractal File
Nhà phát triển Frederik Slijkerman
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .UFR là file gì?

UFR là Vector Image Files - 1Ultra Fractal File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Frederik Slijkerman.

hình ảnh fractal tạo ra bởi siêu fractal, một chương trình được sử dụng để sáng tạo nghệ thuật fractal; tiết kiệm thông số sử dụng để tạo ra một hình ảnh fractal; bao gồm cài đặt màu sắc và góc độ zoom của người sử dụng trong hình ảnh; có thể bao gồm các lớp phủ huỳnh quang màu sắc, gradient, và cài đặt màu sắc khác; sử dụng cho nền máy tính để bàn cũng như nghệ thuật in.

What is a UFR file?

Fractal image created by Ultra Fractal, a program used for creating fractal art; saves parameters used to generated a fractal image; includes color settings and the user's zoomed perspective within the image; can include fluorescent color overlays, gradients, and other color settings; used for desktop backgrounds as well as printed art.

Cách mở .UFR file

Để mở file .UFR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UFR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UFR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UFR do người dùng đóng góp.

  • Ultra Fractal
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Ultra Fractal Standard Edition
  • Ultra Fractal Animation Edition

Chuyển đổi file .UFR

File .UFR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *