UIS File

? Cách mở file .UIS? Những phần mềm mở file .UIS và sửa file lỗi. Convert N/A UIS file sang định dạng khác.

.UIS File Extension

   
File name UIS File
File Type WindowBlinds User Interface Specification
Nhà phát triển Stardock
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .UIS là file gì?

UIS là Settings Files - WindowBlinds User Interface Specification, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Stardock.

Chứa các hướng dẫn để xử lý da (file .WBA) cho Stardock SkinStudio hoặc WindowBlinds; định nghĩa các thông số da, chẳng hạn như sự xuất hiện, tầm nhìn, định vị, và hành động.

What is a UIS file?

Contains instructions for processing skins (.WBA files) for Stardock SkinStudio or WindowBlinds; defines skin parameters, such as the appearance, visibility, positioning, and actions.

Cách mở .UIS file

Để mở file .UIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UIS do người dùng đóng góp.

  • Stardock WindowBlinds
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Windows Media Player
  • Stardock SkinStudio
  • UIDesigner
  • UIDesigner

Chuyển đổi file .UIS

File .UIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *