UKX File

? Cách mở file .UKX? Những phần mềm mở file .UKX và sửa file lỗi. Convert Binary UKX file sang định dạng khác.

.UKX File Extension

   
File name UKX File
File Type Unreal Animation Package
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .UKX là file gì?

UKX là Game Files - Unreal Animation Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Epic Games.

nhân vật hoạt hình 3D được tạo ra cho các trò chơi hành động mà sử dụng các công cụ rendering Unreal 3D; chứa các mắt lưới 3D, vật liệu và dữ liệu hình ảnh động; có thể được xây dựng và chỉnh sửa bằng cách sử dụng trình duyệt Animation kèm với Unreal Editor (UnrealEd).

What is a UKX file?

3D character animation created for action games that use the Unreal 3D rendering engine; contains 3D meshes, materials, and animation data; can be built and edited using the Animation Browser included with the Unreal Editor (UnrealEd).

Cách mở .UKX file

Để mở file .UKX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UKX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UKX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UKX do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UKX

File .UKX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *