ULS File

? Cách mở file .ULS? Những phần mềm mở file .ULS và sửa file lỗi. Convert N/A ULS file sang định dạng khác.

.ULS File Extension

   
File name ULS File
File Type NetMeeting User Location Service File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ULS là file gì?

ULS là Misc Files - NetMeeting User Location Service File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa thông tin về một vị trí Internet; được sử dụng bởi Microsoft NetMeeting cho người dùng kết nối với nhau; Internet Locator Server (ILS) gửi một tập tin gọi là "Ulserver.uls" cho các khách hàng với địa chỉ IP và cổng thông tin.

What is a ULS file?

Contains information about an Internet location; used by Microsoft NetMeeting to connect users to each other; the Internet Locator Server (ILS) sends a file called "Ulserver.uls" to clients with IP address and port information.

Cách mở .ULS file

Để mở file .ULS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ULS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ULS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ULS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ULS

File .ULS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *