ULT File

? Cách mở file .ULT? Những phần mềm mở file .ULT và sửa file lỗi. Convert N/A ULT file sang định dạng khác.

.ULT File Extension

   
File name ULT File
File Type UltraTracker Module
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ULT là file gì?

ULT là Audio Files - UltraTracker Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng mô-đun âm thanh được sử dụng bởi các chương trình theo dõi âm thanh UltraTracker; được hỗ trợ bởi nhiều trackers mới hơn.

What is a ULT file?

Audio module format used by the UltraTracker audio tracking program; supported by several newer trackers.

Cách mở .ULT file

Để mở file .ULT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ULT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ULT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ULT do người dùng đóng góp.

  • jetAudio
  • Winamp3
  • Winamp3
  • Winamp
  • Winamp Pro
  • SHOUTcast Source DSP
  • SHOUTcast Source DSP

Chuyển đổi file .ULT

File .ULT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *