USFLIB File

? Cách mở file .USFLIB? Những phần mềm mở file .USFLIB và sửa file lỗi. Convert N/A USFLIB file sang định dạng khác.

.USFLIB File Extension

   
File name USFLIB File
File Type Nintendo 64 Song Library
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .USFLIB là file gì?

USFLIB là Audio Files - Nintendo 64 Song Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Thư viện Nintendo 64 bài hát (.MINIUSF) các tập tin; chứa một danh sách nhạc từ một trò chơi Nintendo 64; phải được đặt trong cùng thư mục với các file bài hát miniUSF để tải một cách chính xác.

What is a USFLIB file?

Library of Nintendo 64 song (.MINIUSF) files; contains a list of music from a Nintendo 64 game; must be located in the same directory as the miniUSF song files in order to load correctly.

Cách mở .USFLIB file

Để mở file .USFLIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .USFLIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .USFLIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .USFLIB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .USFLIB

File .USFLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *