USM File

? Cách mở file .USM? Những phần mềm mở file .USM và sửa file lỗi. Convert Binary USM file sang định dạng khác.

.USM File Extension

   
File name USM File
File Type USM Game Video File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (37 Bình chọn)

File .USM là file gì?

USM là Video Files - USM Game Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin video được sử dụng bởi các trò chơi video khác nhau, thường là giao diện điều khiển trò chơi; tương tự như file Bink video (.BIK mở rộng) và thường được các cửa hàng cutscene video được phát lại trong gameplay; đôi khi chuyển đổi sang các định dạng video khác bởi nhà sưu tập VGM.

What is a USM file?

Video file used by various video games, often console games; similar to Bink video files (.BIK extension) and commonly stores cutscene video that is played back during gameplay; sometimes converted to other video formats by VGM collectors.

Cách mở .USM file

Để mở file .USM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .USM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .USM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .USM do người dùng đóng góp.

  • utf_tab suite
  • VGMToolbox
  • VGMToolbox
  • Sybase Adaptive Server Anywhere

Chuyển đổi file .USM

File .USM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *