!UT File

? Cách mở file .!UT? Những phần mềm mở file .!UT và sửa file lỗi. Convert N/A !UT file sang định dạng khác.

.!UT File Extension

   
File name !UT File
File Type uTorrent Incomplete Download
Nhà phát triển BitTorrent
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (52 Bình chọn)

File .!UT là file gì?

!UT là Misc Files - uTorrent Incomplete Download, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BitTorrent.

file torrent phần tải với khách hàng uTorrent BitTorrent; nối vào tất cả các tải theo tiến độ nếu "Nối 'ut.!' các tập tin không đầy đủ" tùy chọn được chọn trong tùy chọn uTorrent; các "ut.!" mở rộng được lấy ra khi tập tin đã được tải đầy đủ.

What is a !UT file?

Partial torrent file downloaded with the uTorrent BitTorrent client; appended to all in-progress downloads if the "Append '.!ut' to incomplete files" option is selected in uTorrent preferences; the ".!ut" extension is removed once the file has been fully downloaded.

Cách mở .!UT file

Để mở file .!UT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .!UT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .!UT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .!UT do người dùng đóng góp.

  • uTorrent
  • KMPlayer
  • KMPlayer
  • Torrent
  • foobar2000 Application
  • K-MultimediaPlayer
  • K-MultimediaPlayer

Chuyển đổi file .!UT

File .!UT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *