UU File

? Cách mở file .UU? Những phần mềm mở file .UU và sửa file lỗi. Convert Text UU file sang định dạng khác.

.UU File Extension

   
File name UU File
File Type Uuencoded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (18 Bình chọn)

File .UU là file gì?

UU là Encoded Files - Uuencoded File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi uuencode, một chương trình Unix sử dụng để chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành văn bản; chứa các văn bản mã hóa của một tập tin nhị phân ban đầu; thường được sử dụng để gửi email cho một tập tin nhị phân trong một định dạng văn bản để các tập tin không trở thành bị hỏng.

What is a UU file?

File created by uuencode, a Unix program used for converting binary data to text; contains the textual encoding of an original binary file; often used to email a binary file in a text format so that the file does not become corrupted.

Cách mở .UU file

Để mở file .UU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UU do người dùng đóng góp.

  • uudecode
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • Apple Archive Utility
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • uuencode
  • uuencode

Chuyển đổi file .UU

File .UU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *