VALA File

? Cách mở file .VALA? Những phần mềm mở file .VALA và sửa file lỗi. Convert Text VALA file sang định dạng khác.

.VALA File Extension

   
File name VALA File
File Type Vala Source Code File
Nhà phát triển The GNOME Project
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VALA là file gì?

VALA là Developer Files - Vala Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNOME Project.

tập tin cho nhà phát triển viết bằng Vala, một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển các ứng dụng GNOME sử dụng hệ thống GObject; sử dụng một cú pháp tương tự như C # và có thể được biên dịch thành mã C sử dụng valac trình biên dịch Vala.

What is a VALA file?

Developer file written in Vala, a programming language used for developing GNOME applications using the GObject system; uses a syntax similar to C# and can be compiled into C code using valac the Vala compiler.

Cách mở .VALA file

Để mở file .VALA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VALA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VALA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VALA do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • valac
  • valac

Chuyển đổi file .VALA

File .VALA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *