VAR File

? Cách mở file .VAR? Những phần mềm mở file .VAR và sửa file lỗi. Convert N/A VAR file sang định dạng khác.

.VAR File Extension

   
File name VAR File
File Type Variable Data
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .VAR là file gì?

VAR là Developer Files - Variable Data, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các biến định nghĩa được sử dụng bởi các chương trình phát triển phần mềm khác nhau

What is a VAR file?

Contains variables definitions used by various software development programs

Cách mở .VAR file

Để mở file .VAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VAR do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Ocean Data View
  • SISvar
  • Race Technology data analysis package
  • Race Technology data analysis package

Chuyển đổi file .VAR

File .VAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *