VAULT File

? Cách mở file .VAULT? Những phần mềm mở file .VAULT và sửa file lỗi. Convert Binary VAULT file sang định dạng khác.

.VAULT File Extension

   
File name VAULT File
File Type Fontcase Vault File
Nhà phát triển Bohemian Coding
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .VAULT là file gì?

VAULT là Data Files - Fontcase Vault File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bohemian Coding.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Fontcase, một người quản lý font chữ cho Mac OS X; tiết kiệm trong danh sách của người sử dụng nhập khẩu, chia sẻ, hoặc phông chữ cấp hệ thống; cũng giúp tiết kiệm kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tình trạng của mỗi phông chữ cũng như siêu dữ liệu khác như xếp hạng.

What is a VAULT file?

Data file created by Fontcase, a font manager for Mac OS X; saves the list of imported user, shared, or system level fonts; also saves the activation or deactivation status of each font as well as other metadata such as ratings.

Cách mở .VAULT file

Để mở file .VAULT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VAULT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VAULT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VAULT do người dùng đóng góp.

  • Bohemian Coding Fontcase
  • McAfee Anti-Theft
  • McAfee Anti-Theft
  • Cisco Secure Desktop
  • Digital Vault Reader
  • DataBank Reader
  • DataBank Reader

Chuyển đổi file .VAULT

File .VAULT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *