VB File

? Cách mở file .VB? Những phần mềm mở file .VB và sửa file lỗi. Convert Text VB file sang định dạng khác.

.VB File Extension

   
File name VB File
File Type 1Visual Basic Project Item File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (80 Bình chọn)

File .VB là file gì?

VB là Developer Files - 1Visual Basic Project Item File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một VB là một file hạng mục công trình viết bằng ngôn ngữ Visual Basic, một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng tạo ra bởi Microsoft để sử dụng với .NET Framework. Nó chứa các hướng dẫn Visual Basic trong định dạng văn bản ASCII.

What is a VB file?

A VB file is a project item file written in the Visual Basic language, an object-oriented programming language created by Microsoft for use with the .NET Framework. It contains Visual Basic instructions in ASCII text format.

Cách mở .VB file

Để mở file .VB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VB do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Microsoft WScript
  • Microsoft WScript

Chuyển đổi file .VB

File .VB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *