VBD File

? Cách mở file .VBD? Những phần mềm mở file .VBD và sửa file lỗi. Convert N/A VBD file sang định dạng khác.

.VBD File Extension

   
File name VBD File
File Type Visual Basic ActiveX Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .VBD là file gì?

VBD là Web Files - Visual Basic ActiveX Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin ActiveX, cũng gọi là "Active Document," được tạo bằng Microsoft Visual Basic; thường được lưu trữ trên máy chủ Web và có thể được truy cập bằng một trình duyệt Web.

What is a VBD file?

ActiveX file, also called an "Active Document," created with Microsoft Visual Basic; often hosted on Web servers and can be accessed with a Web browser.

Cách mở .VBD file

Để mở file .VBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VBD do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Frames
  • Frames
  • Vocab Builder - Editor
  • DUTOANPHANMEM

Chuyển đổi file .VBD

File .VBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *