VBE File

? Cách mở file .VBE? Những phần mềm mở file .VBE và sửa file lỗi. Convert Binary VBE file sang định dạng khác.

.VBE File Extension

   
File name VBE File
File Type VBScript Encoded Script File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (28 Bình chọn)

File .VBE là file gì?

VBE là Executable Files - VBScript Encoded Script File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một VBE là một kịch bản viết bằng VBScript, một ngôn ngữ lập trình đó là một phiên bản thu gọn của Visual Basic; cửa hàng mã nguồn trong một định dạng mã hóa để nó không phải là dễ nhận biết; chạy natively trong Windows bằng Windows Script Host (wscript.exe hoặc cscript.exe).

What is a VBE file?

A VBE file is a script written in VBScript, a programming language that is a reduced version of Visual Basic; stores the source code in an encoded format so that it is not recognizable; run natively in Windows by the Windows Script Host (wscript.exe or cscript.exe).

Cách mở .VBE file

Để mở file .VBE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VBE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VBE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VBE do người dùng đóng góp.

  • Encode and Decode VBS Scripts
  • Microsoft WScript
  • Microsoft WScript
  • Microsoft CScript

Chuyển đổi file .VBE

File .VBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *