VBF File

? Cách mở file .VBF? Những phần mềm mở file .VBF và sửa file lỗi. Convert Binary VBF file sang định dạng khác.

.VBF File Extension

   
File name VBF File
File Type City Interactive Game Data File
Nhà phát triển City Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (6 Bình chọn)

File .VBF là file gì?

VBF là Game Files - City Interactive Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi City Interactive.

định dạng dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi trò chơi thành phố Interactive; chứa dữ liệu trò chơi, chẳng hạn như các đối tượng, nhân vật, và âm thanh trò chơi trong một kho lưu trữ duy nhất; tương tự sang định dạng được sử dụng bởi .BF trò chơi Cryo Interactive.

What is a VBF file?

Game data format used by City Interactive games; contains game data, such as objects, characters, and game audio in a single archive; similar to the .BF format used by Cryo Interactive games.

Cách mở .VBF file

Để mở file .VBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VBF do người dùng đóng góp.

  • XpoZed's Unpakke
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • VBKPlayer
  • Navigation Programs Installer
  • VersaCheck
  • VersaCheck

Chuyển đổi file .VBF

File .VBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *