VBG File

? Cách mở file .VBG? Những phần mềm mở file .VBG và sửa file lỗi. Convert N/A VBG file sang định dạng khác.

.VBG File Extension

   
File name VBG File
File Type Visual Basic Project Group File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .VBG là file gì?

VBG là Developer Files - Visual Basic Project Group File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa nhiều, mã nguồn điều khiển Visual Basic dự án (file .VBP); cho phép các dự án cá nhân là nguồn điều khiển sử dụng Microsoft Visual SourceSafe.

What is a VBG file?

Contains multiple, source-code controlled Visual Basic Projects (.VBP files); allows individual projects to be source-controlled using Microsoft Visual SourceSafe.

Cách mở .VBG file

Để mở file .VBG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VBG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VBG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VBG do người dùng đóng góp.

  • Visual Basic
  • Microsoft Visual Basic
  • Microsoft Visual Basic

Chuyển đổi file .VBG

File .VBG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *