VBM File

? Cách mở file .VBM? Những phần mềm mở file .VBM và sửa file lỗi. Convert N/A VBM file sang định dạng khác.

.VBM File Extension

   
File name VBM File
File Type Veeam Backup Metadata File
Nhà phát triển Veeam Software
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .VBM là file gì?

VBM là Backup Files - Veeam Backup Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Veeam Software.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi phần mềm máy sao lưu và phục hồi ảo Veeam của; chứa siêu dữ liệu mô tả một bản sao lưu đã được thực hiện và lưu trữ trong một .VBK tập tin sao lưu đầy đủ (và cũng có trong .VRB file incremental backup).

What is a VBM file?

Backup file created by Veeam's virtual machine backup and recovery software; contains metadata describing a backup that was performed and stored in a .VBK full backup file (and also in .VRB incremental backup files).

Cách mở .VBM file

Để mở file .VBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VBM do người dùng đóng góp.

  • Veeam Backup & Replication
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System

Chuyển đổi file .VBM

File .VBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *