VBOX-EXTPACK File

? Cách mở file .VBOX-EXTPACK? Những phần mềm mở file .VBOX-EXTPACK và sửa file lỗi. Convert Binary VBOX-EXTPACK file sang định dạng khác.

.VBOX-EXTPACK File Extension

   
File name VBOX-EXTPACK File
File Type Oracle VM VirtualBox Extension Pack
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (51 Bình chọn)

File .VBOX-EXTPACK là file gì?

VBOX-EXTPACK là Plugin Files - Oracle VM VirtualBox Extension Pack, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Một VBox-EXTPACK chứa một gói mở rộng được sử dụng bởi Oracle VM VirtualBox, một chương trình ảo hóa để chạy hệ điều hành khách. Nó chứa dữ liệu mà mở rộng các chức năng cơ bản của phần mềm, có thể bao gồm VirtualBox Remote Desktop Protocol (VRDP) hỗ trợ, ảo USB 2.0 và 3.0 các thiết bị, máy chủ webcam passthrough, và khởi động ROM Intel PXE.

What is a VBOX-EXTPACK file?

A VBOX-EXTPACK contains an extension pack used by Oracle VM VirtualBox, a virtualization program for running guest operating systems. It contains data that extends the base functionality of the software, which may include VirtualBox Remote Desktop Protocol (VRDP) support, virtual USB 2.0 and 3.0 devices, host webcam passthrough, and Intel PXE boot ROM.

Cách mở .VBOX-EXTPACK file

Để mở file .VBOX-EXTPACK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VBOX-EXTPACK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VBOX-EXTPACK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VBOX-EXTPACK do người dùng đóng góp.

  • Oracle VM VirtualBox
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .VBOX-EXTPACK

File .VBOX-EXTPACK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *