VCPF File

? Cách mở file .VCPF? Những phần mềm mở file .VCPF và sửa file lỗi. Convert N/A VCPF file sang định dạng khác.

.VCPF File Extension

   
File name VCPF File
File Type VideoConvert Project File
Nhà phát triển Sonic Solutions
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .VCPF là file gì?

VCPF là Video Files - VideoConvert Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sonic Solutions.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Roxio Video Copy & Convert, một chương trình bao gồm Roxio Creator; cửa hàng cài đặt cho chuyển đổi một tập tin video từ một định dạng khác; cho phép người dùng lưu các thiết lập chuyển đổi tái sử dụng.

What is a VCPF file?

Project file created by Roxio Video Copy & Convert, a program included with Roxio Creator; stores settings for converting a video file from one format to another; enables users to save reusable conversion settings.

Cách mở .VCPF file

Để mở file .VCPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VCPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VCPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VCPF do người dùng đóng góp.

  • Roxio Creator NXT Pro 7

Chuyển đổi file .VCPF

File .VCPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *