VEG File

? Cách mở file .VEG? Những phần mềm mở file .VEG và sửa file lỗi. Convert N/A VEG file sang định dạng khác.

.VEG File Extension

   
File name VEG File
File Type 1VEGAS Video Project
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (117 Bình chọn)

File .VEG là file gì?

VEG là Video Files - 1VEGAS Video Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAGIX.

tập tin Một VEG là một dự án video được tạo ra bởi MAGIX VEGAS, một biên tập video chuyên nghiệp, và ứng dụng tạo đĩa. Nó chứa một dòng thời gian với âm thanh và theo dõi video, chuyển tiếp, nội dung văn bản, hiệu ứng đặc biệt, và tham chiếu đến phương tiện truyền thông dự án, chẳng hạn như video và các tập tin âm thanh được sử dụng bởi dự án.

What is a VEG file?

A VEG file is a video project created by MAGIX VEGAS, a professional video editing, and disc authoring application. It contains a timeline with audio and video tracks, transitions, text content, special effects, and references to project media, such as video and audio files used by the project.

Cách mở .VEG file

Để mở file .VEG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VEG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VEG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VEG do người dùng đóng góp.

  • MAGIX VEGAS Pro 17
  • Sony Vegas Pro
  • Sony Vegas Pro
  • Sonic Foundry Vegas
  • Sony Vegas
  • Sonic Foundry Vegas Pro
  • Sonic Foundry Vegas Pro

Chuyển đổi file .VEG

File .VEG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *