VEGASWINDOWLAYOUT File

? Cách mở file .VEGASWINDOWLAYOUT? Những phần mềm mở file .VEGASWINDOWLAYOUT và sửa file lỗi. Convert N/A VEGASWINDOWLAYOUT file sang định dạng khác.

.VEGASWINDOWLAYOUT File Extension

   
File name VEGASWINDOWLAYOUT File
File Type MAGIX VEGAS Window Layout File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .VEGASWINDOWLAYOUT là file gì?

VEGASWINDOWLAYOUT là Settings Files - MAGIX VEGAS Window Layout File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAGIX.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi MAGIX VEGAS, một đoạn video chỉnh sửa ứng dụng; lưu trữ các địa điểm và kích cỡ của tấm giao diện người dùng; cho phép người dùng tiết kiệm sắp xếp khác nhau của giao diện người dùng cho nhu cầu chỉnh sửa khác nhau.

What is a VEGASWINDOWLAYOUT file?

Settings file created by MAGIX VEGAS, a video editing application; stores the locations and sizes of user interface panels; allows users to save different arrangements of the user interface for different editing needs.

Cách mở .VEGASWINDOWLAYOUT file

Để mở file .VEGASWINDOWLAYOUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VEGASWINDOWLAYOUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VEGASWINDOWLAYOUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VEGASWINDOWLAYOUT do người dùng đóng góp.

  • MAGIX VEGAS Pro 17

Chuyển đổi file .VEGASWINDOWLAYOUT

File .VEGASWINDOWLAYOUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *