VEH File

? Cách mở file .VEH? Những phần mềm mở file .VEH và sửa file lỗi. Convert Text VEH file sang định dạng khác.

.VEH File Extension

   
File name VEH File
File Type Vehicle File
Nhà phát triển Raven Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .VEH là file gì?

VEH là Game Files - Vehicle File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Raven Software.

Xe tập tin được sử dụng bởi Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, một trò chơi Star Wars nơi sẽ chọn người chơi có nhân vật Jedi họ chọn con đường ánh sáng hay bóng tối; chứa dữ liệu cho xe được truy cập trong suốt trò chơi, chẳng hạn như khả năng lái xe khác nhau của xe.

What is a VEH file?

Vehicle file used by Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, a Star Wars game where the player chooses to have their Jedi character choose the light or dark side path; contains data for vehicles that are accessed throughout the game, such as the different driving capabilities of the vehicle.

Cách mở .VEH file

Để mở file .VEH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VEH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VEH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VEH do người dùng đóng góp.

  • Raven Software Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Chuyển đổi file .VEH

File .VEH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *