VEM File

? Cách mở file .VEM? Những phần mềm mở file .VEM và sửa file lỗi. Convert N/A VEM file sang định dạng khác.

.VEM File Extension

   
File name VEM File
File Type 1Meta Media Video E-Mail File
Nhà phát triển Meta Media
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .VEM là file gì?

VEM là Video Files - 1Meta Media Video E-Mail File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Meta Media.

file video tạo ra với phần mềm Meta Truyền thông; có thể được xuất khẩu từ các thiết bị ghi hình kỹ thuật số, chẳng hạn như hội nghị truyền hình, giải trí video, thiết bị giám sát bằng video, và web cam.

What is a VEM file?

Video file created with Meta Media software; may be exported from digital recording devices, such as video conferencing, video entertainment, video surveillance equipment, and web cams.

Cách mở .VEM file

Để mở file .VEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VEM do người dùng đóng góp.

  • Micro Vault Virtual Expander
  • Video Edit Master
  • Video Edit Master
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .VEM

File .VEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *