VER File

? Cách mở file .VER? Những phần mềm mở file .VER và sửa file lỗi. Convert N/A VER file sang định dạng khác.

.VER File Extension

   
File name VER File
File Type Version Record
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (22 Bình chọn)

File .VER là file gì?

VER là Misc Files - Version Record, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một VER là tập tin dữ liệu được sử dụng bởi các chương trình khác nhau, chẳng hạn như Intuit TurboTax và RealNetworks RealPlayer Cloud.  Nó chứa thông tin xác định phiên bản của một chương trình phần mềm. file VER được lưu cùng với các ứng dụng và không có nghĩa là sẽ được mở hoặc thay đổi nội dung của người dùng.

What is a VER file?

A VER file is data file used by various programs, such as Intuit TurboTax and RealNetworks RealPlayer Cloud. It contains information that defines the version of a software program. VER files are saved along with the application and is not meant to be opened or edited by the user.

Cách mở .VER file

Để mở file .VER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VER do người dùng đóng góp.

  • ESET Cybersecurity for Mac
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • Movie Maker
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .VER

File .VER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *