VHDX File

? Cách mở file .VHDX? Những phần mềm mở file .VHDX và sửa file lỗi. Convert Binary VHDX file sang định dạng khác.

.VHDX File Extension

   
File name VHDX File
File Type Windows 8 Virtual Hard Drive File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (18 Bình chọn)

File .VHDX là file gì?

VHDX là Disk Image Files - Windows 8 Virtual Hard Drive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Đĩa hình ảnh được hỗ trợ bởi các hệ điều hành Windows 8 và Windows Server 8; mở rộng các định dạng .VHD với khả năng mới, chẳng hạn như cải tiến hiệu suất, cơ chế phòng chống tham nhũng dữ liệu, và kích thước tối đa cho phép 16TB.

What is a VHDX file?

Disk image supported by the Windows 8 and Windows Server 8 operating systems; extends the .VHD format with new capabilities, such as performance improvements, data corruption prevention mechanisms, and a 16TB maximum allowable size.

Cách mở .VHDX file

Để mở file .VHDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VHDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VHDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VHDX do người dùng đóng góp.

  • Smart Projects IsoBuster
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Aryson Hyper-V Recovery

Chuyển đổi file .VHDX

File .VHDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *