VIMRC File

? Cách mở file .VIMRC? Những phần mềm mở file .VIMRC và sửa file lỗi. Convert Text VIMRC file sang định dạng khác.

.VIMRC File Extension

   
File name VIMRC File
File Type Vim Runtime Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VIMRC là file gì?

VIMRC là Settings Files - Vim Runtime Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Vim, một chương trình soạn thảo văn bản thường được sử dụng bởi các nhà phát triển mã nguồn và quản trị hệ thống; tiết kiệm các thiết lập mặc định cho các biên tập viên khi nó được mở; cho phép người dùng tùy chỉnh các tùy chọn cho trình soạn thảo.

What is a VIMRC file?

Settings file used by Vim, a text editing program often used by source code developers and system administrators; saves the default settings for the editor when it is opened; allows users to customize options for the editor.

Cách mở .VIMRC file

Để mở file .VIMRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIMRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIMRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIMRC do người dùng đóng góp.

  • Vim
  • gVim
  • gVim
  • MacVim

Chuyển đổi file .VIMRC

File .VIMRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *