VIP File

? Cách mở file .VIP? Những phần mềm mở file .VIP và sửa file lỗi. Convert Zip VIP file sang định dạng khác.

.VIP File Extension

   
File name VIP File
File Type 1Virtual Instrument Package
Nhà phát triển JKI
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (13 Bình chọn)

File .VIP là file gì?

VIP là Compressed Files - 1Virtual Instrument Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi JKI.

Một tập tin VIP là một công cụ ảo (VI) gói được sử dụng bởi VI Package Manager (VIPM) để cài đặt add-ons để phần mềm LabVIEW. Nó chứa một add-on, trong đó bao gồm tất cả các .VI tập tin và các nguồn lực được sử dụng bởi phần mềm VIPM để cài đặt, loại bỏ, và quản lý các add-on.

What is a VIP file?

A VIP file is a virtual instrument (VI) package used by VI Package Manager (VIPM) to install add-ons to LabVIEW software. It contains an add-on, which includes all the .VI files and resources used by VIPM software to install, remove, and manage the add-on.

Cách mở .VIP file

Để mở file .VIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIP do người dùng đóng góp.

  • JKI VIPM
  • MyEditor Application
  • MyEditor Application
  • 3D Embroidery
  • Embird
  • MAGIX Music Editor
  • MAGIX Music Editor

Chuyển đổi file .VIP

File .VIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *