VIR File

? Cách mở file .VIR? Những phần mềm mở file .VIR và sửa file lỗi. Convert N/A VIR file sang định dạng khác.

.VIR File Extension

   
File name VIR File
File Type Virus-Infected File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (26 Bình chọn)

File .VIR là file gì?

VIR là Misc Files - Virus-Infected File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symantec.

tập tin Một VIR là bất kỳ loại tập tin đó đã bị nhiễm một loại virus máy tính và đã được đổi tên bởi một chương trình phần mềm chống virus, chẳng hạn như Norton AntiVirus của Symantec hoặc Avira AntiVir. Tiện ích ".vir" thường được gắn vào tên tập tin (ví dụ: program.exe → program.exe.vir) để chỉ ra tập tin là một loại virus và ngăn chặn không cho nó được thực thi.

What is a VIR file?

A VIR file is any type of file that has been infected with a computer virus and has been renamed by an antivirus software program, such as Symantec's Norton AntiVirus or Avira AntiVir. The ".vir" extension is typically appended to the filename (i.e. program.exe → program.exe.vir) to indicate the file is a virus and to prevent it from being executed.

Cách mở .VIR file

Để mở file .VIR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIR do người dùng đóng góp.

  • AdwCleaner
  • Symantec Norton 360
  • Symantec Norton 360
  • Avira Antivirus Pro 2019
  • 360 Internet Security
  • Fix-It Utilities
  • Fix-It Utilities

Chuyển đổi file .VIR

File .VIR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *