VIS File

? Cách mở file .VIS? Những phần mềm mở file .VIS và sửa file lỗi. Convert Text VIS file sang định dạng khác.

.VIS File Extension

   
File name VIS File
File Type 1Visual Importer Script
Nhà phát triển DB Software Laboratory
Phân loại Database Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .VIS là file gì?

VIS là Database Files - 1Visual Importer Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi DB Software Laboratory.

Script tạo bởi Visual nhập khẩu, một ứng dụng chuyển đổi dữ liệu; tiết kiệm trong một định dạng văn bản đơn giản và lưu trữ các thiết lập chuyển đổi dữ liệu được ghi từ quá trình hương phù thủy của phần mềm; biến đổi dữ liệu giữa các định dạng điểm đến nguồn và khi chạy trong phần mềm.

What is a VIS file?

Script created by Visual Importer, a data conversion application; saves in a plain text format and stores data conversion settings recorded from the software's wizard walkthrough process; transforms data between source and destination formats when run in the software.

Cách mở .VIS file

Để mở file .VIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIS do người dùng đóng góp.

  • DB Software Laboratory Visual Importer
  • MAGIX MP3 Maker Download-Version
  • MAGIX MP3 Maker Download-Version
  • MAGIX webradio recorder
  • MAGIX MP3 Maker Download
  • MAGIX Digital Photo Maker Download
  • MAGIX Digital Photo Maker Download

Chuyển đổi file .VIS

File .VIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *