VISUAL_PROCESSED File

? Cách mở file .VISUAL_PROCESSED? Những phần mềm mở file .VISUAL_PROCESSED và sửa file lỗi. Convert N/A VISUAL_PROCESSED file sang định dạng khác.

.VISUAL_PROCESSED File Extension

   
File name VISUAL_PROCESSED File
File Type World of Tanks 3D Model Surface File
Nhà phát triển BigWorld Technology
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .VISUAL_PROCESSED là file gì?

VISUAL_PROCESSED là 3D Image Files - World of Tanks 3D Model Surface File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BigWorld Technology.

What is a VISUAL_PROCESSED file?

3D model surface file format used by World of Tanks (WoT), a war game featuring battles between tanks and other armored vehicles; contains texture information about the surface of a tank 3D model; replaced the .VISUAL format with the release of WoT 0.9.10.

Cách mở .VISUAL_PROCESSED file

Để mở file .VISUAL_PROCESSED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VISUAL_PROCESSED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VISUAL_PROCESSED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VISUAL_PROCESSED do người dùng đóng góp.

  • World of Tanks Model Converter
  • Wargaming.net World of Tanks
  • Wargaming.net World of Tanks

Chuyển đổi file .VISUAL_PROCESSED

File .VISUAL_PROCESSED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *