VIV File

? Cách mở file .VIV? Những phần mềm mở file .VIV và sửa file lỗi. Convert Binary VIV file sang định dạng khác.

.VIV File Extension

   
File name VIV File
File Type 1Need for Speed Car Archive
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (37 Bình chọn)

File .VIV là file gì?

VIV là Game Files - 1Need for Speed Car Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Need for Speed ​​trò chơi 1-3 xe đua; chứa dữ liệu xe như mô hình 3D, mắt lưới .FCE, và âm thanh; sử dụng bởi các trò chơi để tải đua xe ô tô; đôi khi thay đổi nội dung bởi modder trò chơi.

What is a VIV file?

Data file used by Need for Speed 1-3 car racing games; contains vehicle data such as 3D models, .FCE meshes, and sounds; used by the game to load racing cars; sometimes edited by game modders.

Cách mở .VIV file

Để mở file .VIV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIV do người dùng đóng góp.

  • Video Convert Master
  • 2002-2011 MagicVideoSoftware Inc
  • 2002-2011 MagicVideoSoftware Inc
  • Crystal Player Free
  • Magic Video Converter
  • Vivaldi
  • Vivaldi

Chuyển đổi file .VIV

File .VIV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *