VIVO File

? Cách mở file .VIVO? Những phần mềm mở file .VIVO và sửa file lỗi. Convert N/A VIVO file sang định dạng khác.

.VIVO File Extension

   
File name VIVO File
File Type VivoActive Video File
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (12 Bình chọn)

File .VIVO là file gì?

VIVO là Video Files - VivoActive Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RealNetworks.

Định dạng video thường được sử dụng cho các video người lớn; VivoActive sản phẩm đã ngưng vào năm 1997, nhưng vẫn được hỗ trợ bởi RealPlayer.

What is a VIVO file?

Video format typically used for adult videos; VivoActive products were discontinued in 1997, but are still supported by RealPlayer.

Cách mở .VIVO file

Để mở file .VIVO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIVO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIVO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIVO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • 3nity Media Player
  • 3nity Media Player

Chuyển đổi file .VIVO

File .VIVO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *