VIX File

? Cách mở file .VIX? Những phần mềm mở file .VIX và sửa file lỗi. Convert N/A VIX file sang định dạng khác.

.VIX File Extension

   
File name VIX File
File Type Lightworks Video Index File
Nhà phát triển EditShare
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .VIX là file gì?

VIX là Video Files - Lightworks Video Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EditShare.

Tập tin được tạo ra bởi LightWorks, một ứng dụng chỉnh sửa video; tương tự như các tập tin .MXF; chứa video và dữ liệu âm thanh mô tả các tập tin media AVCHD với phần mở rộng MTS được sử dụng bởi LightWorks; tham chiếu bởi LightWorks để sắp xếp các công việc chỉnh sửa.

What is a VIX file?

File created by Lightworks, a video editing application; similar to the .MXF file; contains video and audio data that describes AVCHD media files with the .MTS extension used by Lightworks; referenced by Lightworks to streamline the editing workflow.

Cách mở .VIX file

Để mở file .VIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIX do người dùng đóng góp.

  • EditShare Lightworks
  • ViX
  • ViX
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .VIX

File .VIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *