VIZ File

? Cách mở file .VIZ? Những phần mềm mở file .VIZ và sửa file lỗi. Convert N/A VIZ file sang định dạng khác.

.VIZ File Extension

   
File name VIZ File
File Type Avee Player Visualizer Template
Nhà phát triển Daaw Aww
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VIZ là file gì?

VIZ là Settings Files - Avee Player Visualizer Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Daaw Aww.

tập tin Một VIZ chứa một visualizer mẫu âm thanh được sử dụng bởi Avee Music Player, một máy nghe nhạc âm thanh dành cho Android. Nó lưu trữ thông tin về một mẫu visualizer, có thể bao gồm các màu sắc chủ đề và hình ảnh tạo nên sự xuất hiện visualizer âm thanh trong ứng dụng.

What is a VIZ file?

A VIZ file contains an audio visualizer template used by Avee Music Player, an audio player for Android. It stores information about a visualizer template, which may include theme colors and images that make up the audio visualizer appearance in the app.

Cách mở .VIZ file

Để mở file .VIZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIZ do người dùng đóng góp.

  • Daaw Aww Avee Music Player
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • VELUX Daylight Visualizer
  • CCH Accounts Production
  • PhotoViz
  • PhotoViz

Chuyển đổi file .VIZ

File .VIZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *