VJP File

? Cách mở file .VJP? Những phần mềm mở file .VJP và sửa file lỗi. Convert N/A VJP file sang định dạng khác.

.VJP File Extension

   
File name VJP File
File Type Visual Studio J++ Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .VJP là file gì?

VJP là Developer Files - Visual Studio J++ Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một VJP là một dự án tạo ra bởi Visual J ++ phát triển phần mềm. Nó chứa tham chiếu đến file nguồn được sử dụng bởi các thiết lập dự án và dự án. file VJP được lưu trong định dạng MSBuild, có thể được biên dịch vào một chương trình thực thi bằng cách sử dụng nền tảng MSBuild.

What is a VJP file?

A VJP file is a project created by Visual J++ development software. It contains references to source files used by the project and project settings. VJP files are saved in the MSBuild format, which can be compiled into an executable program using the MSBuild platform.

Cách mở .VJP file

Để mở file .VJP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VJP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VJP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VJP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • VJamm3
  • VJamm3

Chuyển đổi file .VJP

File .VJP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *