VJSPROJ File

? Cách mở file .VJSPROJ? Những phần mềm mở file .VJSPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A VJSPROJ file sang định dạng khác.

.VJSPROJ File Extension

   
File name VJSPROJ File
File Type Visual Studio J# Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .VJSPROJ là file gì?

VJSPROJ là Developer Files - Visual Studio J# Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một VJSPROJ là một dự án tạo ra bởi phần mềm Visual J # phát triển. Nó chứa các thiết lập và tham chiếu đến file nguồn được sử dụng bởi dự án dự án. file VJSPROJ được lưu trong định dạng MSBuild, có thể được biên dịch vào một chương trình thực thi bằng cách sử dụng nền tảng MSBuild.

What is a VJSPROJ file?

A VJSPROJ file is a project created by Visual J# development software. It contains project settings and references to source files used by the project. VJSPROJ files are saved in the MSBuild format, which can be compiled into an executable program using the MSBuild platform.

Cách mở .VJSPROJ file

Để mở file .VJSPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VJSPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VJSPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VJSPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .VJSPROJ

File .VJSPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *