VLAB File

? Cách mở file .VLAB? Những phần mềm mở file .VLAB và sửa file lỗi. Convert N/A VLAB file sang định dạng khác.

.VLAB File Extension

   
File name VLAB File
File Type VisionLab Studio Project File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .VLAB là file gì?

VLAB là Video Files - VisionLab Studio Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

hồ sơ dự án lưu với Vision Lab Studio, một hợp lại chương trình video được sử dụng để thêm các hiệu ứng đặc biệt để phim; bao gồm các hiệu ứng, thiết lập và chỉnh sửa được thực hiện bởi người sử dụng; lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được mở bằng phần mềm VisionLab.

What is a VLAB file?

Project file saved with Vision Lab Studio, a video compositing program used to add special effects to movies; includes effects, settings, and edits made by the user; saved in a proprietary format that can only be opened with VisionLab software.

Cách mở .VLAB file

Để mở file .VLAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VLAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VLAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VLAB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • FXhome VisionLab Studio
  • FXhome VisionLab Studio

Chuyển đổi file .VLAB

File .VLAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *