VLCL File

? Cách mở file .VLCL? Những phần mềm mở file .VLCL và sửa file lỗi. Convert Text VLCL file sang định dạng khác.

.VLCL File Extension

   
File name VLCL File
File Type VMware Localization File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VLCL là file gì?

VLCL là Misc Files - VMware Localization File, dưới định dạng Text được phát triển bởi VMware.

hỗ trợ ứng dụng tập tin được sử dụng bởi phần mềm ảo hóa VMware; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa danh sách các thông tin nội địa hóa configurating ứng dụng cho một ngôn ngữ cụ thể.

What is a VLCL file?

Application support file used by VMware virtualization software; saved in a plain text format and contains lists of localization information configurating the application for a particular language.

Cách mở .VLCL file

Để mở file .VLCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VLCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VLCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VLCL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VLCL

File .VLCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *