VLP File

? Cách mở file .VLP? Những phần mềm mở file .VLP và sửa file lỗi. Convert N/A VLP file sang định dạng khác.

.VLP File Extension

   
File name VLP File
File Type LiveSite Project
Nhà phát triển Valadeo
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.1 ★ (7 Bình chọn)

File .VLP là file gì?

VLP là Web Files - LiveSite Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Valadeo.

dự án trang web tạo ra với Valadeo LiveSite, một chương trình phát triển Web sớm; bao gồm các trang HTML, hình ảnh, thiết lập trang web, và các nội dung khác.

What is a VLP file?

Website project created with Valadeo LiveSite, an early Web development program; includes HTML pages, images, site settings, and other contents.

Cách mở .VLP file

Để mở file .VLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VLP do người dùng đóng góp.

  • VisiLogic
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • VH Dissector Pro
  • VH Dissector Lite
  • Valadeo LiveSite
  • Valadeo LiveSite

Chuyển đổi file .VLP

File .VLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *