VMV File

? Cách mở file .VMV? Những phần mềm mở file .VMV và sửa file lỗi. Convert Binary VMV file sang định dạng khác.

.VMV File Extension

   
File name VMV File
File Type 1VisualBoyAdvance Recording
Nhà phát triển VisualBoyAdvance
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .VMV là file gì?

VMV là Game Files - 1VisualBoyAdvance Recording, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VisualBoyAdvance.

ghi trò chơi được tạo ra bởi VisualBoyAdvance, một giả lập Game Boy Advance; tiết kiệm tổ hợp phím và các thông tin khác cho phép ghi âm được phát lại trong giả lập; lưu trong một định dạng độc quyền và không thể được chơi bởi người chơi video chuẩn.

What is a VMV file?

Game recording created by VisualBoyAdvance, a Gameboy Advance emulator; saves keystrokes and other information that allows the recording to be played back in the emulator; saved in a proprietary format and cannot be played by standard video players.

Cách mở .VMV file

Để mở file .VMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMV do người dùng đóng góp.

  • VisualBoyAdvance

Chuyển đổi file .VMV

File .VMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *