VMWAREVM File

? Cách mở file .VMWAREVM? Những phần mềm mở file .VMWAREVM và sửa file lỗi. Convert N/A VMWAREVM file sang định dạng khác.

.VMWAREVM File Extension

   
File name VMWAREVM File
File Type VMware Fusion Virtual Machine
Nhà phát triển VMware
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .VMWAREVM là file gì?

VMWAREVM là Disk Image Files - VMware Fusion Virtual Machine, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VMware.

Máy tập tin ảo được sử dụng bởi VMware Fusion, một chương trình cho phép Windows để chạy trên một máy tính Macintosh; lưu trong một định dạng "gói" và bao gồm tất cả các file lưu trong ổ cứng Windows ảo; cũng có thể bao gồm cấu hình VMware (.VMX) tập tin.

What is a VMWAREVM file?

Virtual machine file used by VMware Fusion, a program that allows Windows to run on a Macintosh computer; saved in a "package" format and includes all files saved within the Windows virtual hard drive; may also include VMware configuration (.VMX) files.

Cách mở .VMWAREVM file

Để mở file .VMWAREVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMWAREVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMWAREVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMWAREVM do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VMWAREVM

File .VMWAREVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *